Tuotteet ja palvelut

 Vakuuttamiseen liittyvät palvelut
Vakuuttamiseen liittyvät palvelut
Osaava vakuutusmeklari tuo yritykselle merkittäviä hyötyjä mm. varmistamalla toiminnan riskit ja tarpeet kattavan vakuutussuojan parhaalla mahdollisella hinnalla ja kustannustehokk...  >>
Kuntaliitoskunnat
Kuntaliitoskunnat
Uusi kunta poikkeaa riskiprofiililtaan aiemmista erillisistä yhteisöistä. Kuten viime aikoina on karvaasti koettu, ei kunnan riskien toteutumisen seuraamuksia voi ratkaista pelkäst...  >>
Riskienhallintapalvelut
Riskienhallintapalvelut
Riskienhallintaa ei voi ulkoistaa, mutta sen eri osa-alueilla on paljon mahdollisuuksia ja tarpeita jatkuvaan kehittämiseen, joissa asiantuntijan avusta on merkittävää hyötyä. Mars...  >>
Vahinko- ja poikkeustilanteet
Vahinko- ja poikkeustilanteet
Suuret vahingot ovat – onneksi! - yrityksille harvinaisia. Marshilla on laaja kokemus lukuisista monimutkaisista ja vaikeista vahinkoselvittelyistä. Asiakkaansa valtuuttamana Marsh...  >>
Yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut
Yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut
Tarjoamme neuvonantajapalveluja ja -ratkaisuja yritysjärjestelyprosessin eri vaiheissa (pre-acquisition - deal closure - exit). Private Equity and Mergers & Acquisitions (PEMA) yks...  >>
Sorry, no photo is available.
Asiakastiedon käyttö
Marsh voi käyttää asiakkaiden vakuutustietoja nimettömästi vertailuihin, mallinnukseen ja osana muuta analytiikkaa.  >>
Riskit
Riskit
Liiketoimintaan liittyy aina riskejä. Riskejä on kaikkialla ja ne voivat liittyä mihin tahansa liiketoiminnan osa-alueeseen. Yrityksen johdon vastuulla on huolehtia siitä, että ris...  >>