Tämä tietosuojakäytäntö kattaa kaikkien tähän tietosuojakäytäntöön linkitettyjen verkkosivustojen (joista jokaiseen viitataan termillä ("sivusto") tiedonkäyttöperiaatteet.  Tämän sivuston rekisterinpitäjä on Marsh Ltd, jonka rekisteröintinumero on 01507274 ja kotipaikka on:

MARSH LIMITED
1 TOWER PLACE WEST
TOWER PLACE
LONDON
EC3R 5BU

Yrityksen numero 01507274
Tämän sivuston ja sillä tarjottujen palvelujen käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias ja sovellettavan lain nojalla kykenevä tekemään oikeudellisesti sitovia sopimuksia.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa käyttäjälle, miten käsittelemme tällä sivustolla tai sen kautta kerättyjä henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään aina tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.  Käyttämällä tätä sivustoa käyttäjä hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan ja muita tämän sivuston tallentamia tai käyttäjän tällä sivustolla tai sen kautta antamia tietoja käsitellään jäljempänä olevan yksityiskohtaisen tietosuojakäytännön mukaisella tavalla. Tähän tietosuojakäytäntöön sovelletaan sivuston VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHTOJA (jäljempänä "käyttöehdot"). 

Joissakin erikoistapauksissa käyttäjän tietoja voidaan toimittaa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin. Lisätietoja on jäljempänä tietojen ulkomaille siirtämistä koskevassa osiossa.Tässä sivustossa käytetään evästeitä. Evästeet ovat sivuston ja käyttäjän selaimen välillä siirrettäviä tietopaketteja.  Lisätietoja siitä, miten ja minkä tyyppisiä evästeitä käytetään ja miten evästeiden käytön voi estää on jäljempänä olevassa verkkosivuston navigoinnissa käytettäviä tietoja ja evästeitä koskevissa osioissa.

Käyttäjällä on oikeus tarkastella hänestä kerättyjä henkilötietoja ottamalla yhteyttä Marshiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@marsh.com. Paikallisen sovellettavan lain mukaisesti tällaisesta tietojen tarkastelusta voidaan veloittaa palkkio, joka kattaa Marshin henkilötietojen antamisesta koituvat kustannukset.  Käyttäjällä on myös oikeus kieltää henkilötietojen käsittely tavalla, joka voi aiheuttaa käyttäjälle vahinkoa tai huolta, sekä oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista, niiden käytön estämistä, poistamista tai tuhoamista. 

Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa, henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksissa.  Lisätietoja markkinoinnista ja markkinointiin liittyvien asetusten määrittämisestä on jäljempänä markkinointia koskevassa osiossa.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käyttö ja jakaminen

Marshin tällä sivustolla keräämiä tietoja on kahta eri tyyppiä: (1) sivuston käyttäjien vapaaehtoisesti antamat tiedot ja (2) käyttäjien sivustoa käyttäessä kerätyt seurantatiedot. 

(1) Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot
Käyttäjä voi tätä sivustoa käyttäessään päättää antaa Marshille tietoja, jotka auttavat Marshia palvelemaan häntä paremmin.  Marshin keräämät henkilötiedot riippuvat siitä, miten käyttäjä päättää käyttää sivustoa.

Esitteen pyytäminen
Jos käyttäjä pyytää Marshia lähettämään itselleen esitteen tai lisätietoja, Marsh tarvitsee käyttäjän nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjän organisaation nimen ja käyttäjän kotimaan, jotta Marsh voi lähettää käyttäjän pyytämät tiedot ja varmistaa, onko käyttäjä jo Marshin asiakas.

Rekisteröityminen sivustolle ja/tai vakuutustarjouksen pyytäminen

Jos käyttäjä rekisteröityy sivuston käyttäjäksi tai pyytää vakuutustarjouksen, Marsh voi pyytää käyttäjää antamaan nimensä, sähköpostiosoitteensa, asuinmaansa ja puhelinnumeronsa sekä määrittämään viestinnän syyn, antamaan lisätietoja organisaatiostaan ja asemastaan siinä sekä mahdollisesti antamaan muita lisätietoja, jotka katsotaan tarpeellisiksi tarjouksen antamiseksi.  Tietojen lähetyslomakkeella pakolliset tiedot on merkitty tähdellä. Muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista.  Kaikkia käyttäjän Marshille lähettämiä tietoja käytetään vain sivustolla tai tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin.

Jos käyttäjä päättää hyväksyä annetun tarjouksen, Marsh kerää kaikki tarjouksen ja kyseisen tuotteen myyntitapahtuman viimeistelyssä tarvittavat henkilötiedot, kuten käyttäjän nimen, osoitteen, postinumeron, yhteyspuhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja laskutusosoitteen tai muut laskutustiedot.  Näitä henkilötietoja käytetään vakuutussopimuksen hallinnoinnissa, korvaushakemusten käsittelyssä ja muissa asiakassuhteen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.  Käyttäjän tietojen luovuttamista koskevassa osiossa mainitaan kaikki mahdolliset henkilötietojen vastaanottajatahot. 

Kommenttien jättäminen
Jos käyttäjä jättää mitä tahansa Marshin sivustolla olevaa sisältöä koskevan kommentin, Marsh pyytää käyttäjää antamaan nimensä ja sähköpostiosoitteensa, jotta Marsh voi käyttäjän niin halutessa lähettää hänelle sähköpostia, kun muut kommentoivat samaa sisältöä sekä siksi, että näiden tietojen avulla Marsh voi hallinnoida kommentteja sivuston hyväksyttävää käyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee ottaa huomioon, että tällaisessa tilanteessa annetut henkilötiedot ovat julkisesti kaikkien Marshin työntekijöiden ja sivuston käyttäjien käytettävissä.

(2) Seurantatiedot / verkkosivuston navigoinnissa käytettävät tiedot
Käyttäjän liikkuessa sivustolla Marsh voi kerätä hänestä tietoa yleisesti käytössä olevien tiedonkeruutyökalujen, kuten evästeiden ja verkkojäljitteiden, avulla (joihin tästä lähin viitataan yhdessä termillä "sivuston navigoinnissa käytettävät tiedot"). Sivuston navigoinnissa käytettäviin tietoihin kuuluvat käyttäjän käyttämää internet-selainta koskevat tiedot (kuten selaimen tyyppi ja kieli), käyttäjän IP-osoite sekä käyttäjän toiminta sivustolla (kuten katsotut sivut ja napsautetut linkit).  Näitä sivuston navigoinnissa käytettäviä tietoja kuvataan tarkemmin jäljempänä.

Markkinointi
Jos käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa, Marsh voi käyttää käyttäjän henkilötietoja antaakseen käyttäjälle tietoja muista Marshin ja sen osakkuusyhtiöiden tarjoamista vakuutus-, finanssi-, riskinhallinta- ja konsultointipalveluista, joista Marsh uskoo käyttäjän olevan kiinnostunut.  Marsh voi ottaa käyttäjään yhteyttä postitse, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavalla.

Käyttäjä voi määrittää  profiilikeskuksessa, mitä markkinointitietoja hän haluaa vastaanottaa.  Siellä käyttäjä voi valita, mitä markkinointitietoja hän haluaa vastaanottaa ja missä muodossa (eli sähköpostitse, tekstiviestitse tai RSS-syötteenä). 

Kieltäytyminen
Jos käyttäjä on aiemmin ilmoittanut haluavansa markkinointiviestejä Marshilta, mutta on muuttanut mielensä, hän voi ottaa yhteyttä Marshiin tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen tai ilmoittaa asiasta puhuessaan Marshin edustajan kanssa. Käyttäjä voi myös napsauttaa sähköpostiviestin lopussa olevaa Unsubscribe-painiketta tai kirjautua sivustolle ja poistaa kaikki aikaisemmin valitsemansa ilmoitusvalinnat. Käyttäjälle ei enää lähetetä mitään ilmoituksia tätä muutosta seuraavasta päivästä lukien. Käyttäjä ei kuitenkaan voi kieltäytyä vastaanottamasta ilmoituksia, jotka ovat tarpeen käyttäjän pyytämien palveluiden toimittamisen yhteydessä. Nämä ilmoitukset eivät sisällä mitään markkinointitietoja.

Sivuston navigoinnissa käytettävät tiedot


Evästeet
Kuten monet muutkin yritykset, Marsh käyttää tällä sivustollaan evästeitä. Evästeet ovat sivuston ja käyttäjän selaimen välillä siirrettäviä tietopaketteja.  Evästeet mahdollistavat nopeamman ja helpomman käyttökokemuksen tarjoamisen käyttäjille. Eväste voi sisältää vain käyttäjän antamia henkilötietoja. Eväste ei pysty lukemaan mitään tietoja käyttäjän tietokoneen kovalevyltä.

Erilaisia evästeitä käytetään alla kuvatuissa eri tarkoituksissa.
(i) Istuntoevästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle vain yhden istunnon ajaksi. Ne poistetaan automaattisesti selainistunnon päättyessä.  Ne sisältävät yleensä nimettömän istuntotunnuksen, jonka avulla käyttäjä voi siirtyä sivuston sivulta toiselle tarvitsematta aina kirjautua sisään. Ne eivät kerää mitään tietoja käyttäjän tietokoneelta.

(ii) Pysyvät evästeet tallentuvat tiedostoina käyttäjän tietokoneelle ja säilyvät siellä siihen saakka, kunnes käyttäjä sulkee selaimensa. Evästeen luonut verkkosivusto pystyy lukemaan evästeen, jos käyttäjä palaa takaisin kyseiselle sivustolle.

(iii) Ensimmäisen osapuolen (first-party) evästeet tallentavat käyttäjän tiettyä sivustoa koskevat asetukset. Ne tallennetaan ja niitä siirretään käyttäjän tietokoneen kovalevyn ja sivuston palvelimen välillä. Niitä käytetään vain käyttäjän määrittämään sivuston personalisointiin.
Marsh ei koskaan käytä sivustoillaan kolmansien osapuolten (third-party) evästeitä tai epätyydyttäviä evästeitä, mutta Marsh käyttää kolmansien osapuolten verkkojäljitteitä (lisätietoja on verkkojäljitteitä koskevassa osiossa). Lisätietoja kaikista näistä evästetyypeistä ja evästeistä yleensä on osoitteessa aboutcookies.org

Marsh käyttää evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

Ehdottoman välttämättömät evästeet
Tämä tarkoittaa evästeitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä käyttäjän liikkuessa sivustolla ja käyttäessä hyväkseen sen ominaisuuksia, kuten siirtyessä sivuston suojatuille alueille. Ilman näitä evästeitä Marsh ei pystyisi tarjoamaan käyttäjän pyytämiä palveluita, kuten antamaan tarjousta tai mahdollistamaan käyttäjän kirjautumista sisään tililleen. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä mitään tietoja, joita voitaisiin käyttää markkinointitarkoituksissa eivätkä mitään tietoja, joiden perusteella voitaisiin päätellä, millä muilla verkkosivustoilla käyttäjä on vieraillut.

Suorituskyky

Nämä evästeet keräävät tietoja siitä, miten käyttäjät käyttävät sivustoa, kuten millä sivuilla käy suurin määrä käyttäjiä ja miltä sivuilta käyttäjät saavat virheviestejä.  Niiden avulla Marsh pystyy tarkkailemaan sivuston käyttäjämääriä ja sitä, miten käyttäjät sivustoa käyttävät. Marsh käyttää näitä tietoja parantaessaan sivuston toimintoja.  Nämä evästeet keräävät vain nimettömiä tietoja eli niiden avulla ei pysty tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä, ja niitä käytetään vain sivuston toiminnan parantamisessa.

Toiminnot
Näiden evästeiden avulla sivusto pystyy muistamaan käyttäjän tekemät valinnat (kuten käyttäjänimen, kielen ja asuinalueen) sekä tarjoamaan parempia ominaisuuksia. Ne mahdollistavat esimerkiksi sen, että sivusto muistaa käyttäjän kirjautumistiedot niin, että käyttäjän ei tarvitse kirjautua sisään tililleen joka kerran, kun hän käyttää sivustoa samalla laitteella. Nämä evästeet pystyvät myös muistamaan käyttäjän tekstikokoon, fonttiin ja muihin sivuston muokattavissa oleviin ominaisuuksiin tekemät muutokset. Niiden avulla voidaan tarjota käyttäjälle tämän haluamia palveluja, kuten videoita katsottavaksi tai artikkelien kommentointimahdollisuus. Näiden evästeiden keräämät tiedot ovat yleensä nimettömiä. Ne eivät kerää käyttäjästä mitään tietoja, joita voitaisiin käyttää markkinointitarkoituksissa eivätkä mitään tietoja, joiden perusteella voitaisiin päätellä, millä muilla verkkosivustoilla käyttäjä on vieraillut.
Lisätietoja siitä, miten evästeiden käytön voi estää kussakin verkkoselaimessa on selaimen ohjeissa ja sivustolla aboutcookies.org

Marsh käyttää sivuston tilastojen järjestelyssä apuna Google Analytics -palvelua. Lisätietoja Google Analytics -palvelun käyttämistä evästeistä on Google Code  -sivustolla.

Jäljitteet
Tällä sivustolla voidaan käyttää myös verkkojäljitteitä (mukaan lukien kolmansien osapuolten toimittamat verkkojäljitteet) yksin tai yhdessä evästeiden kanssa käyttäjän sivuston käyttötietojen keräämiseen sekä Marshin sähköpostien lähettämiseen. Verkkojäljitteet ovat sähköisiä kuvatiedostoja, jotka pystyvät tunnistamaan tiettyjä käyttäjän tietokonetta koskevia tietoja – kuten evästeitä – sen jälkeen, kun käyttäjä on käynyt verkkojäljitteeseen yhdistetyllä sivustolla. Ne pystyvät myös lukemaan verkkojäljitteeseen yhdistetyn sivuston kuvauksen. Marsh käyttää verkkojäljitteitä sivustojensa toiminnan takaamiseen ja parantamiseen sekä sähköpostiviestinnän mahdollistamiseen.   Marsh saattaa käyttää verkkojäljitteiden avulla saamiaan tietoja yhdessä muiden asiakastietojen kanssa antaakseen käyttäjille tietoja Marshista ja sen tarjoamista palveluista.  Tämä tarkastelu tehdään nimettömästi.

IP-osoitteet
Kun käyttäjä käy Marshin sivustolla, Marsh tallentaa käyttäjän IP-osoitteen, jonka avulla Marsh seuraa ja kerää ei-henkilökohtaisia tietoja. Marsh käyttää IP-osoitteita esimerkiksi sen tarkkailuun, miltä alueilta käyttäjät käyttävät sivustoja.  IP-osoitteet tallennetaan niin, että käyttäjiä ei voi niiden perusteella tunnistaa.  Jos käyttäjä haluaa estää IP-osoitteensa tallentamisen, hän voi tehdä niin jollakin  ylempänä  Kieltäytyminen-osiossa kuvatuista tavoista.

Tietojen jakaminen tai käyttäminen

Marsh ei vaihda, myy tai muulla tavalla jaa käyttäjän henkilötietoja muille kuin toisille Marsh & McLennan Companies, Inc. -konsernin ("MMCo") yrityksille ilman käyttäjän lupaa, paitsi jos käyttäjä on kehottanut Marshia tekemään näin (tai jos tietojen jakaminen on tarpeen käyttäjän Marshilta ostamien palveluiden tarjoamisen yhteydessä) taikka jos tässä tietosuojakäytännössä mainitaan niin tehtävän.  Tämä tietosuojakäytäntö ei koske henkilötietoja, jotka ovat jo valmiiksi julkisia.  Jos Marsh on saanut henkilötietoja erikseen kolmannelta osapuolelta, kyseisiin henkilötietoihin sovelletaan tätä tietosuojakäytäntöä, vaikka henkilötietoja hankittaessa Marshille olisikin ilmoitettu, että henkilötietojen omistajille on ilmoitettu henkilötietojen hankkimisen syy ja se, että ne saatetaan antaa kolmansille osapuolille, kuten MMCo:lle.

Marsh voi käyttää ja jaella käyttäjän henkilötietoja lain sallimalla tavalla sekä jäljempänä kuvatuilla tavoilla.

(i) Palveluja tarjotessaan. Marsh voi jakaa MMCo:n kanssa henkilötietoja normaalin asiakaspalvelunsa yhteydessä tutkimus- ja tilastointitarkoituksissa, järjestelmän hallinnointitarkoituksessa taikka rikosten estämis- tai paljastustarkoituksessa. Kun käyttäjä antaa Marshille kolmannen osapuolen henkilötietoja (nimiä, osoitteita tai muita elossa oleviin henkilöihin liittyviä tietoja) sisältäviä tietoja, Marsh käsittelee ja käyttää näitä tietoja kyseisten asiakkaiden yleisiä vakuutuspalveluja ja muita palveluja tarjotessaan siinä uskossa, että tietojen antamisen syy tai syyt sekä se tosiasia, että tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten muille MMCo-konsernin yrityksille, on ilmoitettu kyseisten henkilötietojen omistajille.

(ii) Tarjouksia antaessaan ja vakuutusturvaa ylläpitäessään. Marshin täytyy joskus vakuutustarjousta käyttäjälle antaessaan ja – käyttäjän hyväksyttyä tarjouksen – vakuutusturvaa ylläpitäessään jakaa käyttäjän henkilötiedot tarvittavien vakuutusyhtiöiden, vakuutusmeklarien, palveluntarjoajien, konsulttien sekä markkinatutkimus- ja laadunvarmistusyritysten kanssa.  Marsh vaatii, että tällaiset kolmannet osapuolet käyttävät käyttäjän henkilötietoja vain tämän tietosuojakäytännön mukaisilla tavoilla.  Jos kolmannet osapuolet haluavat käyttää käyttäjän henkilötietoja johonkin muuhun tarkoitukseen, heidän täytyy lain mukaan ilmoittaa tästä käyttäjälle ja tarvittaessa hankkia siihen käyttäjän suostumus.  Lisätietoja tällaisista kolmansista osapuolista saa lähettämällä Marshille sähköpostia osoitteeseen contact@marsh.com.

(iii) Meklarit ja palveluntarjoajat. Marsh pyytää joskus toisia yrityksiä tai henkilöitä suorittamaan puolestaan toimintoja tai palveluja. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi sivuston ylläpito taikka sähköpostiviestien lähettäminen tai puheluiden soittaminen Marshin puolesta. Kyseiset yritykset tai henkilöt saavat haltuunsa toimintojen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot, kuten osoitteet, mutta he saavat käyttää näitä henkilötietoja vain Marshin tilaamia palveluja toimittaessaan.

(iv) Liiketoiminnan siirto. Marsh kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti, ja joskus liiketoiminnan kehittämisen yhteydessä ostetaan tai myydään omaisuutta. Tällaisten myyntitapahtumien yhteydessä siirrettävää omaisuutta ovat usein tiedot, kuten henkilötiedot. Käyttäjien henkilötietoja saatetaan siirtää tällaisen myyntitapahtuman yhteydessä, jos Marsh itse tai suurin osa Marshin omaisuudesta myydään.   Marshilla on oikeus antaa ja/tai siirtää käyttäjän henkilötiedot kolmannelle osapuolelle tällaisen myyntitapahtuman yhteydessä.

(v) Lakiasiat. Marshilla on oikeus säilyttää ja luovuttaa ilman käyttäjän etukäteen antamaa lupaa mitä tahansa käyttäjän henkilötietoja tai käyttäjän tämän sivuston käyttöä koskevia tietoja, jos Marshilla on syytä olettaa, että tietojen säilytys tai luovutus on tarpeen (a) MMCo:n, sen työntekijöiden, sivuston muiden käyttäjien tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi, (b) sivuston käyttöehtojen toimeenpanemiseksi tai (c) sellaiseen vaateeseen vastaamiseksi, jossa väitetään, että joku sisältö rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia. Lisäksi Marshilla on oikeus luovuttaa henkilötietoja siinä laajuudessa, jonka se katsoo tarpeelliseksi jonkin sovellettavan lain, säädöksen, lakiprosessin tai viranomaispyynnön täyttämiseksi.

(vi) Marshin työntekijät. Marshilla on oikeus siirtää käyttäjän henkilötietoja työntekijöilleen ja muille MMCo:n työntekijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja Marshin puolesta seuraavissa toiminnoissa: markkinointiosaston suorittaessa markkinointitoimintaa.  Lakiasian kyseessä ollessa tietoja käsittelee lakiasiainosasto.  Rekrytoinnin ja/tai työsuhteeseen liittyvän asian kyseessä ollessa tietoja käsittelee HR-osasto.  Jos käsittely liittyy sivuston hallinnointiin, tiedot annetaan IT-osaston ja sitä kautta tarvittavien liiketoimintayksiköiden käyttöön.  Lisäksi liiketoimintayksiköt voivat käsitellä henkilötietoja työntekijöitä arvioidessaan, ylennystä tai palkankorotusta harkitessaan taikka siirtoa toiseen työtehtävään harkitessaan.  IT-osasto voi käsitellä työntekijöiden ja asiakkaiden henkilötietoja hallinnoidessaan järjestelmiä tai sovelluksia, joissa tällaisten henkilötietojen käyttö on välttämätöntä.

Tietojen siirtäminen ulkomaille
Käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää mihin tahansa maahan, myös Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuoliseen maahan, jossa tietosuojamääräykset eivät ole yhtä kattavia kuin ETA-maissa, missä tahansa yllä mainitussa tarkoituksessa sekä järjestelmien hallinnoinnin yhteydessä.  Marshilla on toimipaikkoja yli 100 maassa ympäri maailmaa. Täydellinen luettelo Marshin konserniyrityksistä, joille käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää, löytyy täältä . Käyttäjän henkilötietoja tai käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan siirtää näihin toimipaikkoihin, mutta vain, jos käyttäjä on pyytänyt Marshia tarjoamaan itselleen palveluja toisessa maassa.

Tämän sivuston kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan Yhdysvalloissa. Marshin verkkopalveluntarjoaja noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön määrittämää EU Safe Harbor Privacy Framework -tietosuojaohjelmaa, joka koskee EU:sta peräisin olevien tietojen keräämistä, käyttöä ja säilytystä.  Jos tietojen vastaanottaja ei ole Safe Harbor -sertifioitu, Marsh varmistaa, että käyttäjän henkilötiedot suojataan muilla riittävän turvallisilla keinoilla. 

Jos käyttäjä antaa Marshille sivuston kautta toisen henkilön henkilötietoja ja näitä henkilötietoja suojaa toisen osavaltion tai maan lainsäädäntö, käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että kaikkia sovellettavissa laeissa olevia käyttäjän kyseisten henkilötietojen käyttöoikeutta, niiden siirtoa Marshille, Marshin niiden tallentamista sähköisessä muodossa sivustolla ja niiden käyttöä välityspalveluja ja muiden käyttäjän organisaatiolle tämän tietosuojakäytännön mukaisesti toimitettavia palveluja koskevia säädöksiä noudatetaan.

Henkilötietojen päivittäminen
On tärkeää, että kaikki Marshilla olevat käyttäjän henkilötiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia.  Jos käyttäjän henkilötiedot muuttuvat, hän voi päivittää ne tilisivullaan  tai lähettämällä Marshille sähköpostia osoitteeseen contact@marsh.com. 

Hyväksyttävää käyttöä koskevat ohjeet
Jos käyttäjä jättää jotakin Marshin sisältöä koskevan kommentin tai osallistuu keskusteluun Marshin keskustelufoorumilla tai chatissa, käyttäjän tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

Varmista aina, että kommenttisi ovat tarkkoja ja/tai rehellisiä.

Noudata asuinmaasi sovellettavaa lakia – älä lähetä sivustolle mitään herjaavaa, siveetöntä, loukkaavaa, vihamielistä tai rasismiin kiihottavaa sisältöä.
Älä riko toisten teollisoikeuksia (kuten tekijän-, tavaramerkki- tai tietokantaoikeuksia).

Jokaisen keskustelijan mielipide on hänen omansa eikä sen tule katsoa olevan Marshin mielipide. 

Kommentit siirretään MMCo:n työntekijöille, jotka tarkkailevat sivustolle jätettyjä kommentteja. Lisätietoja siitä, miten MMCo:n työntekijät käsittelevät käyttäjien henkilötietoja on käyttäjän tietojen luovuttamista ja käyttämistä koskevan osion kohdassa (vi) Marshin työntekijät 

Ulkoiset linkit
Marshin sivustoilla on linkkejä toisille verkkosivustoille, joiden tietosuojakäytäntöjä Marsh ei pysty hallinnoimaan. Kun käyttäjä poistuu Marshin palvelimelta (palvelin ilmenee selaimen osoiterivin URL-osoitteesta), hänen mahdollisesti antamiaan henkilötietoja voidaan käyttää hyväksi sen verkkosivuston hallinnoijan tietosuojakäytännön mukaisesti, jolle käyttäjä siirtyy. Tuo tietosuojakäytäntö ei välttämättä ole samanlainen kuin Marshin tietosuojakäytäntö. Jos sivustolta ei löydy linkkiä sen hallinnoijan tietosuojakäytäntöön, käyttäjän tulee hankkia lisätietoja ottamalla yhteyttä sivuston hallinnoijaan.

Turvallisuus
Marsh käyttää keräämiensä, käyttämiensä ja ylläpitämiensä henkilötietojen tietoturvan takaamiseksi tarvittavia moderneja teknisiä ja organisaatioonsa liittyviä menettelytapoja, jotka estävät tietojen muuttamisen, katoamisen ja luvattoman käsittelyn. Menettelytavat on valittu tallennettavien tietojen luonteen ja niiden riskien perusteella, joille ne altistuvat ihmisten toiminnan taikka fyysisen tai luonnollisen ympäristön vuoksi. Vaikka tietoturvamenettelytavat ovat tehokkaita, mikään turvallisuusjärjestelmä ei kuitenkaan ole aukoton. Marsh ei voi taata tietokantansa tietoturvaa eikä sitä, että käyttäjän Marshille antamia henkilötietoja ei voida siepata niitä internetin kautta siirrettäessä. Marsh pyytää käyttäjää varmistamaan tietoturvan omalta osaltaan pitämällä aina salassa niiden tietokoneiden salasanat, joiden avulla käyttäjä käyttää internetiä tai tätä sivustoa. Marsh pyytää käyttäjää raportoimaan kaikki sivustolla tai sivuston kautta käytettävissä olevissa sovelluksissa havaitut haavoittuvuudet Marshille.

Työsuhteeseen liittyvät tiedot
Käyttäjälle voidaan tarjota mahdollisuus hakea työpaikkaa sivuston kautta ja lähettää siinä yhteydessä sivuston kautta CV:nsä tai työhakemuslomake Marshille. Jos käyttäjä lähettää henkilötietojaan tällaisessa tarkoituksessa, Marsh käyttää (ja mahdollisesti siirtää) henkilötietoja arvioidessaan käyttäjän pätevyyttä ja ottaessaan yhteyttä käyttäjään, jos Marshilla tai sen osakkuusyhtiöillä on avoimia työpaikkoja, joista Marsh arvelee käyttäjän olevan kiinnostunut.

Hakemusta käsiteltäessä Marsh voi siirtää henkilötietoja muille MMCo-yrityksille.  Tämä voi tarkoittaa henkilötietojen siirtämistä työntekijöille, jotka käsittelevät työhakemuksia Marshin puolesta. Lisätietoja siitä, miten MMCo:n työntekijät käsittelevät käyttäjien henkilötietoja on käyttäjän tietojen luovuttamista ja käyttämistä koskevan osion kohdassa (vi) Marshin työntekijät.

Tietosuojakäytännön päivitykset
Tämä tietosuojakäytäntö on viimeksi päivitetty 8.5.2012. Voimme tehdä näihin tietosuojakäytäntöihin päivityksiä milloin tahansa. Kaikki tietosuojakäytännön päivitykset astuvat voimaan välittömästi. Sivustolla usein käyviä käyttäjiä kehotetaan tarkistamaan tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti.

Yhteystiedot
Tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset tulee lähettää Marshille suoraan tämän lomakkeen avulla: yhteydenottolomake tai lähettämällä kirje seuraavaan osoitteeseen:

Polly Naher
Marsh Limited
Tower Place East
Tower Place
London
EC3R 5BU