Käyttöehdot

Tämän sivuston ylläpitäjä on Marsh Oy (jäljempänä "Marsh"), joka on Ison-Britannian rahoitustarkastusviraston Financial Services Authorityn säätelemä yritys. Lue nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot") huolellisesti. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt nämä ehdot sekä Marshin tietosuojakäytännön ja sitoudut noudattamaan niitä. Älä käytä tätä sivustoa, jos et hyväksy näitä ehtoja.

Käyttöehdot

 1. Vaikka Marsh on varmistanut kaikin kohtuullisin tavoin, että tällä sivustolla olevat tiedot olivat paikkansapitäviä silloin, kun ne lisättiin sivustolle, Marsh ei ota mitään vastuuta tietojen epätäydellisyydestä, epätarkkuudesta tai vanhentumisesta.

 2. Ellei tällä sivustolla nimenomaisesti toisin mainita, Marsh ei ole vastuussa minkään verkkosivustojen käytöstä tai mistään käyttäjän saamista tai lähettämistä viesteistä.

 3. Kaikki tämän sivuston sisältöön liittyvät nykyiset ja tulevat tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut teollisoikeudet ovat Marshin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Käyttäjä ei saa sivustoon mitään muita oikeuksia kuin rajoitetun oikeuden käyttää sitä näiden ehtojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu suojaamaan Marshin ja sen lisenssinantajien omistusoikeuksia sekä ilmoittamaan Marshille viipymättä kirjallisesti (alla mainittuja yhteystietoja käyttäen) mahdollisesta havaitsemastaan sivuston luvattomasta käytöstä tai sivuston käytöstä tavalla, joka rikkoo mitä tahansa omistusoikeuksia.

 4. Käyttäjällä on oikeus tulostaa tai ladata tältä sivustolta tietoja ja sisältöä vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöönsä tai organisaationsa ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta tarjota myytäväksi, myydä tai jaella minkään muun kanavan kautta mitään tämän sivuston osaa tai sisältöä. Käyttäjällä ei ole oikeutta tarjota mitään osaa sivustosta käytettäväksi muulla sivustolla hyperlinkkikehysten avulla tai muulla tavalla muutoin kuin Marshin etukäteen antaman kirjallisen luvan nojalla. Kyseistä kirjallista lupaa voi pyytää Marshilta lähettämällä Marshille alla mainittuun osoitteeseen sähköpostin tai kirjeen, jossa ilmoitetaan seuraavat tiedot: (a) käyttäjän tai linkistä/linkeistä vastaavan teknisen yhteyshenkilön nimi, (b) käyttäjän yrityksen nimi, (c) käyttäjän tai linkistä/linkeistä vastaavan teknisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja (d) sen verkkosivuston tai niiden verkkosivustojen osoitteet, jolle/joille linkki tai linkit Kotisivulle on tarkoitus lisätä. Käyttäjä ei saa väärinkäyttää Marshin nimeä tai brändiä millään tavalla, ja Marshilla on oikeus päättää oman harkintansa mukaan, millaista toimintaa pidetään väärinkäyttönä.

 5. Käyttäjä ei saa käyttää sivustoa mihinkään laittomiin tarkoituksiin eikä varsinkaan saa lähettää, käyttää, kopioida, lähettää tai antaa kenenkään lähettää sivustolle mitään materiaalia, joka on herjaavaa, siveetöntä, loukkaavaa tai sopimatonta taikka joka rikkoo kenen tahansa henkilön yksityisyyden suojaa. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä mitään luvattomia myynninedistämis- tai mainosmateriaaleja, roskapostia tai muita samankaltaisia materiaaleja taikka mitään massapostitusviestejä, jotka voivat haitata sivuston toimintaa tai muiden vierailijoiden sivuston käyttöä.

 6. Marsh pidättää oikeuden koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta parantaa, muokata tai muuttaa tätä sivustoa tai mitä tahansa sen osaa, poistaa väliaikaisesti tai pysyvästi koko sivuston tai minkä tahansa osa siitä taikka rajoittaa tai estää sivuston tai sen osan käytön.

 7. Marshin sivuston kautta saamia tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä paljasteta kenellekään muutoin kuin Marshin tietosuojakäytännössä mainitulla tavalla tai käyttäjän ohjeiden mukaisesti.

  Normaalin asiakaspalvelun yhteydessä tietoja voidaan jakaa muiden Marsh & McLennan Companies Group ("MMC") -konsernin yritysten kanssa ja käyttää tutkimus- ja tilastointitarkoituksessa taikka rikosten estotarkoituksessa. Näissä yhteyksissä sekä järjestelmän hallinnoinnin yhteydessä tietoja voidaan siirtää mihin tahansa maahan, myös Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Marshin tarjotessa asiakkailleen tietoa tuotteista ja palveluista, joista Marsh uskoo heidän olevan kiinnostuneita.

  Kun asiakkaat antavat Marshille tietoja, jotka sisältävät henkilötietoja (nimiä, osoitteita tai muita elossa oleviin henkilöihin liittyviä tietoja), Marsh käsittelee ja käyttää näitä tietoja kyseisten asiakkaiden yleisiä vakuutuspalveluja ja muita palveluja tarjotessaan siinä uskossa, että tietojen antamisen syy tai syyt sekä se tosiasia, että tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten muille MMC-konsernin yrityksille, on ilmoitettu kyseisten henkilötietojen omistajille.

 8. Käyttäjä sitoutuu suojaamaan Marshia kaikilta kustannuksilta, vaateilta, menetyksiltä ja vahingonkorvauksilta (asianajajien palkkiot mukaan lukien), jotka johtuvat siitä, että käyttäjä on käyttänyt sivustoa näiden ehtojen vastaisesti.

 9. Sivustolla voi olla linkkejä muille verkkosivustoille, mutta Marsh ei hallinnoi millään lailla kyseisiä sivustoja. Marsh ei voi ottaa mitään vastuuta tällaisten muiden sivustojen tietojen paikkansapitävyydestä taikka tällaisilla sivustoilla tehtyjen toimien tietoturvasta. Käyttäjä käyttää tällaisia verkkosivustoja omalla vastuullaan.
 10. Jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, Marsh voi oman harkintansa mukaan estää käyttäjää käyttämästä tätä sivustoa väliaikaisesti tai pysyvästi.

 11. Tämä verkkosivusto tarjotaan käyttäjälle ilman mitään takuita tai takeita nimenomaisesti erikseen mahdollisesti mainittuja takuita tai takeita lukuun ottamatta eikä Marshilla ole mitään vastuuta käyttäjää kohtaan (paitsi Marshin huolimattoman menettelyn tai petoksen aiheuttaman henkilövahingon yhteydessä) sopimuksen perusteella tai rikkomusperusteisesti (tuottamus mukaan lukien) tämän sivuston käytön yhteydessä. Jos sivusto ei täytä odotuksiasi tai jos se ei toimi, käyttäjä voi ainoastaan lopettaa sivuston käytön. Marshin vastuu ei ole rajoitettu suoraan Marshin huolimattomasta menettelystä johtuvan kuolemantapauksen tai henkilövahingon yhteydessä.

 12. Marsh voi ajoittain muuttaa näitä ehtoja. Käyttämällä tätä sivustoa käyttöehtoihin tehtyjen tarkistusten jälkeen käyttäjä hyväksyy voimaan tulleet muutokset.

 13. Näihin käyttöehtoihin ja tämän sivuston sisältöön sovelletaan Englannin lainsäädäntöä, ja Englannin oikeusistuimilla on niitä koskien yksinomainen toimivalta.

 14. Kaikki tätä sivustoa tai Marshia koskevat kysymykset tulee lähettää tämän lomakkeen avulla tai lähettämällä kirje seuraavaan osoitteeseen:

  Marsh Oy
  Keilaranta 10 E (4. krs)
  02150 Espoo
  Suomi